Σταμάτιος Δ. Στουρνάρας

MD Msc Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

TEST ΠΑΠ – THIN PREP


Έχει περάσει πάνω από μισός αιώνας από τότε που ο Γεώργιος Παπανικολάου άλλαξε τα δεδομένα στην πρόληψη του καρκίνου του τράχηλου, με την λήψη κύτταρων  από τον τράχηλο της μήτρας με την βοήθεια μίας μικρής σπάτουλας και μίας βούρτσας. Τα κύτταρα επαλείφονται σε μία γυάλινη πλάκα όπου μπορεί να τεθεί διάγνωση, επίσης ανιχνεύονται φλεγμονές του κόλπου ή του τραχήλου (κολπίτιδες, τραχηλίτιδες) καθώς και οι αιτιολογικοί τους παράγοντες (μικρόβια, μύκητες, τριχομονάδες, ιοί κ.ά.).

Ωστόσο  πάντα υπήρχε όριο στις δυνατότητες διάγνωσης από το τεστ παπ σε πλάκα, μελέτες έχουν αποδείξει ότι η πλειονότητα του υλικού των κυττάρων δεν επιστρώνεται στη γυάλινη πλάκα και απορρίπτεται με την σπάτουλα ή το βουρτσάκι λήψεως. Για αυτό από το 1996 έγινε εισαγωγή της Κυτταρολογίας Υγρής Φάσης, όπου μελέτες σε όλο τον κόσμο έχουν δείξει ότι αυξάνει την ακρίβεια διάγνωσης των HPV, chlamydia/gonorrhea and trichomoniasis.

Με ένα ειδικό βουρτσάκι, το cervex, συλλέγονται συγχρόνως κύτταρα από το εξωτερικό μέρος του τραχήλου και τον ενδοτραχηλικό σωλήνα. Γίνεται επεξεργασία και απομονώνονται τα κύτταρα από το υγρό και τα άλλα στοιχεία όπως  βλέννη, αίμα. Έπειτα τα κύτταρα στρώνονται πάνω σε πλακίδιο σε μονή στιβάδα, έτσι αποφεύγεται η αλληλοεπικάλυψη των κυττάρων και κατόπιν εξετάζονται, η όλη διαδικασία βέβαια γίνεται σε ηλεκτρονικούς επεξεργαστές. Τα παραπάνω εξασφαλίζουν τη συλλογή όλων των κυττάρων της λήψεως και τη σωστή συντήρηση και επίστρωση τους. Επιπλέον, επιτρέπονται πολλαπλές εξετάσεις στο ίδιο δείγμα χωρίς επαναληπτική επίσκεψη και αντίστοιχη λήψη.

Είναι μια εξέταση απλή και γρήγορη που πρέπει να γίνεται από όλες τις σεξουαλικά ενεργές γυναίκες.

Σταμάτιος Δ. Στουρνάρας

MD Msc Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

Διεύθυνση

Μεσογείων 82, 2ος όροφος,

11527, Αθήνα

Τηλέφωνα επικοινωνίας

2130428064 - 6973395823

Email

stournaras.stamatis@gmail.com

by Hypermorph.com and My-Medical.gr