Σταμάτιος Δ. Στουρνάρας

MD Msc Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

Κατάψυξη ωαρίων


Εξωσωματική Γονιμοποίηση

Η θεραπεία ξεκινάει με τον σχεδιασμό ενός ειδικού εξατομικευμένου πρωτοκόλλου διέγερσης των ωοθηκών σχεδιασμένο για την ηλικία των γυναικών και λαμβάνοντας υπόψιν ότι χρειάζεται να παράγουν όσο το δυνατόν

περισσότερα ωοθυλάκια χωρίς όμως να μας ενδιαφέρει και η ποιότητα του ενδομήτριου αφού δεν θα ακολουθήσει εμβρυομεταφορά.

Οι ωοθήκες παρακολουθούνται με υπερήχους και εξετάσεις αίματος και όταν φτάσουν το επιθυμητό μέγεθος, γίνεται η ωοληψία όπως ακριβώς και στην κλασική Εξωσωματική Γονιμοποίηση.

Στην συνέχεια τα ωάρια, αντί να γονιμοποιηθούν, καταψύχονται με ειδική τεχνική σε υγρό άζωτο με μία διαδικασία που ονομάζεται υαλοποίηση.

Καταψύχοντας τα ωάριά σας μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για θεραπεία στο μέλλον. Μπορείτε να συζητήσετε για την κρυοσυντήρηση με τον γιατρό σας εάν:

* Σας απασχολεί η μείωση της γονιμότητας σας με τον χρόνο αλλά δεν είσαστε ακόμη σε θέση να αποκτήσετε παιδί.

* Πρόκειται να υποβληθείτε σε θεραπεία όπως αυτή του καρκίνου που μπορεί να επηρεάσει την γονιμότητα σας

Η διαδικασία της κατάψυξης ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

* Πρέπει να συζητήσετε με τον γιατρό σας για να γνωρίζετε την διαδικασία που απαιτείται και τους πιθανούς κινδύνους.

* Θα πρέπει να εξεταστείτε για κάποια λοιμώδη νοσήματα.

* Θα υπογράψετε τις κατάλληλες φόρμες συγκατάθεσης αφού τις μελετήσετε προσεκτικά.

* Θα ακολουθήσετε την διαδικασία της θεραπείας σας που μοιάζει με αυτή της εξωσωματικής.

* Μετά την ωοληψία, τα ωάρια τοποθετούνται σε ειδικό διάλυμα κρυοπροστασίας

* Τα ωάρια στη συνέχεια ψύχονται με αργή ψύξη ή κρυσταλοποίηση.

Τα ωάρια μπορούν να αποθηκευτούν για όσο διάστημα εσείς επιθυμείτε. Δεν υπάρχει κάποιος χρονικός περιορισμός. Πρέπει να ξέρετε μόνο ότι υπάρχει κάποιο κόστος φύλαξης για κάθε έτος.

Πιθανότητες Επιτυχίας

Η κατάψυξη ωαρίων είναι μία σχετικά καινούρια μέθοδος. Έως τον Δεκέμβριο 2012 μόνο 20 παιδιά είχαν γεννηθεί από κρυοσυντηρημένα ωάρια στην Μεγάλη Βρετανία.

Τα ωάρια δεν αντιδρούν τόσο καλά όσο τα έμβρυα στην κρυοσυντήρηση. Παρόλα αυτά, η εφαρμογή της κρυσταλοποίησης και άλλων μεθόδων ψύξης και απόψυξης θα μας οδηγήσουν σε καλύτερα ποσοστά επιτυχίας στο μέλλον.

Από τα στατιστικά δεδομένα της Μεγάλης Βρετανίας, που είναι τα καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία έως τώρα προκύπτει ότι, μέχρι τον Δεκέμβριο 2012, 18.000 ωάρια έχουν κρυοσυντηρηθεί. Έχουν δημιουργηθεί 580 έμβρυα από αυτά τα ωάρια. Έχουν γίνει εμβρυομεταφορές σε 160 κύκλους και έχουν προκύψει από αυτές 20 γεννήσεις.

Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αντίστοιχα εθνικά στατιστικά στοιχεία και τα περιστατικά ανά κέντρο είναι λίγα για να μιλήσουμε για αντίστοιχα ποσοστά επιτυχίας. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι ασφαλές να δεχτούμε ότι κινούμαστε κοντά στα διεθνή πρότυπα.

Κίνδυνοι

Είναι οι ίδιοι περίπου με τους κινδύνους τις Εξωσωματικής Γονιμοποίησης. Πρέπει να γνωρίζουμε μόνο ότι ο κίνδυνος υπερδιέγερσης των ωοθηκών είναι μικρότερος.

Πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν ότι πρόκειται για μια καινούρια – σχετικά – θεραπεία κατά την οποία δεν είναι δυνατόν να επιβιώσουν ή να γονιμοποιηθούν όλα τα ωάρια.

Άλλες μέθοδοι

Μερικές γυναίκες πριν την χημειοθεραπεία τους έχουν την δυνατότητα να καταψύξουν τα ωάριά τους για χρήση στο μέλλον. Για τις γυναίκες που δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, είτε γιατί δεν έχουν χρόνο είτε γιατί δεν επιτρέπεται να υποβληθούν σε ορμονοθεραπεία, μπορεί να καταψυχθεί ιστός από την ωοθήκη.

Η κατάψυξη ωοθηκικού ιστού βρίσκεται διεθνώς σε πολύ πρώιμο στάδιο όμως αποτελεί την μόνη επιλογή για κάποιες γυναίκες πριν την έναρξη της θεραπείας τους για καρκίνο.

Επίσης, μπορεί να είναι κατάλληλη για κορίτσια που δεν έχουν φτάσει στην εφηβεία και κατά συνέπεια δεν είναι σε θέση να παράγουν ώριμα ωάρια κατάλληλα για κρυοσυντήρηση.

Μετά την επιτυχή θεραπεία τους, ο ωοθηκικός ιστός μπορεί να εμφυτευτεί πίσω στον οργανισμό τους και πιθανώς να επαναφέρει την γονιμότητα με φυσικό τρόπο. Μόνο περίπου 20 παιδιά έχουν γεννηθεί σε όλο τον κόσμο με μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού και κανένα με μεταμόσχευση ολόκληρης ωοθήκης μέχρι στιγμής.

Σταμάτιος Δ. Στουρνάρας

MD Msc Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

Διεύθυνση

Μεσογείων 82, 2ος όροφος,

11527, Αθήνα

Τηλέφωνα επικοινωνίας

2130428064 - 6973395823

Email

stournaras.stamatis@gmail.com

by Hypermorph.com and My-Medical.gr